Μάλλον την...εκταμίευση της διαβόητης δόσης, περιμένει το υπουργείο Εργασίας για να πληρώσει τους δικαιούχους ανέργους που συμμετείχαν σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, τα οποία εφαρμόστηκαν και στην Κρήτη.

Αυτό προκύπτει απο ανακοίνωση του Φορέα "Σύμπραξη Ρεθύμνου" στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

"Ο Φορέας μας «Σύμπραξη Ρεθύμνου» Δικαιούχος του Προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»- ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, με έγγραφο που απέστειλε στις 22-10-2012 (αρ. πρωτ. 87) προς την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας αιτήθηκε να λάβει επίσημη ενημέρωση για την καταβολή της 2ης δόσης του Προγράμματος προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές των μισθών των ωφελουμένων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (οι ωφελούμενοι έχουν πληρωθεί με την Ά δόση που μας καταβλήθηκε για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

Μετά από επικοινωνία που κατέστη δυνατή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ο Φορέας μας ενημερώθηκε ότι η καταβολή των χρημάτων από την Υπόλογο του Υπουργείου θα γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και θα αφορά συνολικά την πληρωμή του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και δεδομένου ότι η διαδικασία πληρωμής των Προγραμμάτων περιλαμβάνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ειδικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ) προς το Υπουργείο Εργασίας μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και λόγω του γενικού δυσμενούς οικονομικού κλίματος που επικρατεί στην χώρα και έχει αντίκτυπο σε κάθε έκφανση της λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, η «Σύμπραξη Ρεθύμνου» έλαβε γνώση των διευκρινήσεων του παράγοντα του Υπουργείου και με κατανόηση των λόγων της καθυστέρησης ενημερώνει τους Συμπράττοντες Φορείς και τους ωφελούμενους το Προγράμματος τα ανωτέρω.

Ο Φορέας μας από την μεριά του έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των ωφελουμένων και έχει αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή των χρημάτων όπως έπραξε και το προηγούμενο διάστημα. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα το οποίο πρώτοι ξεκινήσαμε να υλοποιούμε στην Περιφέρεια Κρήτης και το οποίο έδωσε την δυνατότητα πεντάμηνης απασχόλησης σε συνολικά 337 ωφελούμενους στο νομό Ρεθύμνου."