Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας προκαλεί στην αγορά η στενότητα στη χορήγηση δανείων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 468 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο "σταλιά-σταλιά" η κάνουλα φαίνεται πως ανοίγει αφού τον Σεπτέμβριο του 2011 η αρνητική καθαρή ροή ήταν υπερδιπλάσια και έφτανε στα 1.059 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα το Σεπτέμβριο του 2012 ήταν επίσης λιγότερο αρνητικός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2012: -4,5%, Αύγουστος 2012: -4,8%) και .

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 312 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο του 2012 (Σεπτέμβριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 367 εκατ. ευρώ), με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησης να διατηρείται αμετάβλητος στο -4,2%.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Σεπτέμβριο του 2012, ήταν αρνητική κατά 158 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 584 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν λιγότερο αρνητικός στο -4,9%, από -5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο -4,6% , ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -10,2% το Σεπτέμβριο του 2012, από -17,0% τον Αύγουστο του 2012.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν οριακά θετική κατά 2 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 108 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν λιγότερο αρνητικός σε σχέση με το προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2012: -4,1%, Αύγουστος 2012: -4,7%).


protothema.gr