Αρνείται ο δήμος Χανίων να κοινοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται μέσω του ΔΟΚΟΙΠΠ ή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,  στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, απ’ όπου και αν ζητηθούν τα στοιχεία αυτά.

Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνεται μεταξύ άλλων οτι " Η νομοθεσία και ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας που ισχύει για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς δεν κάνει διάκριση σε κανένα παιδί που ζει στη χώρα μας, και οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, γλώσσα ή κοινωνική ομάδα."

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει:

"O δήμος Χανίων δεν κοινοποιεί στοιχεία παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Με αφορμή δημοσίευμα του Συλλόγου Γονέων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, σχετικά με τους Παιδικούς Σταθμούς, που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Δήμου Χανίων, από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνονται  τα εξής:

«Ο Δήμος Χανίων, δεν έχει κοινοποιήσει - ούτε άλλωστε προτίθεται να αποστείλει -  στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί μέσω του ΔΟΚΟΙΠΠ ή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,  στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, απ’ όπου και αν ζητηθούν τα στοιχεία αυτά.

Όσον αφορά στην επιλογή των παιδιών που εγγράφονται, γνωστοποιείται ότι με την 5/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ, η οποία επικυρώθηκε και από την 424/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, έχουν θεσμοθετηθεί κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία εφαρμόζονται για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών και σε καμία περίπτωση η επιλογή των φιλοξενούμενων νηπίων δεν αφορά σε δημόσια κλήρωση θέσεων.

Η νομοθεσία και ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας που ισχύει για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς δεν κάνει διάκριση σε κανένα παιδί που ζει στη χώρα μας, και οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, γλώσσα ή κοινωνική ομάδα.

Άλλωστε, η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο ολίγων. Η εύρυθμη παιδαγωγική λειτουργία και ο Δημόσιος Κοινωνικός χαρακτήρας των παιδικών σταθμών είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα και έτσι θα παραμείνει.

Όσον αφορά δε, στους Σταθμούς που λειτουργούν με ευθύνη της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, και οι οποίοι υπάγονται στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται απευθείας στην ΕΕΤΑΑ όπου γίνεται η μοριοδότηση βάσει κριτηρίων που έχει θεσπίσει και η τελική επιλογή και τοποθέτηση των βρεφών και νηπίων, χωρίς η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ να επεμβαίνει στην όλη διαδικασία."