Κανονικά συνεχίζεται η προγραμματισμένη κατασκευή των χωματερών στην Αττική, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την Τετάρτη τις τέσσερις προσφυγές για ακύρωση των αποφάσεων το 2006 του περιφερειάρχη Αττικής που ενέκριναν το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Αττικής κατά το σκέλος που προβλέπει τη χωροθέτηση εγκατάστασης ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

Οι τέσσερις αποφάσεις του Ε' Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είναι «συνέχεια» προγενέστερων αποφάσεων του 2007, που απέρριπταν προσφυγές κατά της προέγκρισης κατασκευής ΧΥΤΑ στην Κερατέα, το Γραμματικό και τη Φυλή.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο Δήμος Κερατέας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και ένας ιδιώτης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων περί αντισυνταγματικότητας κατασκευής των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, όπως ότι πρόκειται να κατασκευαστούν σε δασικές και αρχαιολογικές εκτάσεις, σε περιοχές φυσικού κάλλους, κ.λπ.

Ειδικά ως προς την προσφυγή του Δήμου Κερατέας, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί του έχουν ήδη απορριφθεί με τις προγενέστερες αποφάσεις του 2007, χωρίς ωστόσο να επικαλείται νεότερα δεδομένα ως προς το σκέλος της επιλογής των χώρων εγκατάστασης της μονάδας αποβλήτων.

Από τον ιδιώτη που προσέφυγε υποστηρίχθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι η δημιουργία ΟΕΔΑ στην περιοχή της Κερατέας συνεπάγεται πρόκληση κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λόγω της επιλογής της λύσεως της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων σε περιοχή με οικοσυστήματα χρήζοντα προστασίας και αρχαιότητες.

Όμως, ο λόγος αυτός ακυρώσεως απορρίφθηκε, κυρίως γιατί, στην προσβαλλόμενη πράξη περιέχεται, η πρόβλεψη όχι απλής υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αλλά, η διάθεση μετά προηγούμενη ειδική επεξεργασία τους.

in.gr