Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/10 στον χώρο του στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης.

Στην αιμοδοσία συμμετείχαν 60 δότες, προσωπικό του ΠΒΚ και Γερμανικών Μονάδων που βρίσκονται στο ΠΒΚ στα πλαίσια εκτέλεσης του ετησίου προγράμματος βολών.

H ενέργεια αυτή αποδεικνύει τους δεσμούς μεταξύ των 2 λαών αλλά και το αίσθημα συναδελφικότητας μεταξύ των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων των 2 χωρών.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΠΒΚ από το 1964 και συνεχή χώρα Χρήστη των εγκαταστάσεων.