Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για τα Συλλογικά Όργανα της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι οποίοι υπέβαλλαν νομότυπα αίτηση μέσα στις προβλεπόμενες από το καταστατικό ημερομηνίες – προθεσμίες.

Επισημαίνεται ότι οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2012, παράλληλα με το 22ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.

Δείτε εδώ τους υποψηφίους