Από το δήμο Ιεράπετρας, ανακοινώνεται στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Μύθων ότι, στα πλαίσια των προγραμματισμένων καθαρισμών δεξαμενών ύδρευσης των οικισμών και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, την 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Μύθων.

Ο καθαρισμός θα διαρκέσει 2 ημέρες μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος να μην χρησιμοποιούν το νερό ύδρευσης εκείνες τις ημέρες και να αποθηκεύσουν νερό για τις ανάγκες τους κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Η κανονική ύδρευση του Δημοτικού Διαμερίσματος θα επανέλθει από την 01 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη.

Ο καθαρισμός των δεξαμενών είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλο τον Δήμο.