Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μέλη του Συλλόγου αυτού, αλλά και υπάλληλοι της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), και ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Διευκρινίζεται στην προσφυγή ότι με το Ν. 3832/2010 καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Εθνικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, που υπαγόταν στο υπουργείο Οικονομικών, και οι αρμοδιότητές της και το προσωπικό της στο σύνολό τους μεταφέρθηκαν στη νεοϊδρυόμενη με τον αυτό νόμο ΕΛΣΤΑΤ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 101 του Συντάγματος η μετατροπή της ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητης Αρχής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το συνταγματικό χάρτη.

Ακόμη, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ υπό τη νέα της μορφή, ενώ την κατάσταση που επικρατεί την χαρακτηρίζουν ως «σοβαρή κρίση», καθώς το συλλογικό επταμελές όργανο διοίκησης της Αρχής δεν συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, αφού του έχουν αφαιρεθεί οι αρμοδιότητές του.