Συνολικά 17 προσφορές κατατέθηκαν για το διαγωνισμό προμήθειας φυσικού αερίου στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς.

Ειδικότερα, η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε ότι στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου έχουν υποβληθεί 17 προτάσεις.

Η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.


energypress.gr