Σειρά μέτρων, σε τέσσερις άξονες, για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την προστασία του καταναλωτή, παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, πρώτος άξονας, είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, δεύτερος η απελευθέρωση της αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και τρίτος άξονας ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με τον τέταρτο άξονα να αφορά στην προστασία του καταναλωτή.

Πρώτη προτεραιότητα, ωστόσο, είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου, ούτως ώστε, όπως είπε ο υπουργός, η απελευθέρωση της αγοράς και η άρση των εμποδίων εισόδου, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού «να στηρίζεται σε σταθερά θεμέλια».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκαν :

-Η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου σε όλα τα στάδια διακίνησης, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, και η σύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ, στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων

-Η ιχνηθέτηση των καυσίμων

-Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν καύσιμα, επίσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012 για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ο υπουργός προανήγγειλε την άρση όλων των εμποδίων και δεσμεύσεων για τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα, με στόχο, όπως είπε, τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

1. Τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

2. Για τα ανεξάρτητα πρατήρια επίσης, καταργείται η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο προκειμένου να μπορούν να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.

3. Τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τοννάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

4. Αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιρειών. Όπως και με τα ανεξάρτητα πρατήρια, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την οποία έχουν συμβατική σχέση, εφόσον βέβαια αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρεία.

Στο ίδιο πλαίσιο εισάγονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων, τόσο στο πρώτο στάδιο (από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες) όσο και στο επόμενο (από τις εταιρίες προς τα πρατήρια).

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, όπως εισηγείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα διυλιστήρια θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα τίθενται κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, σε εναρμόνιση και πάλι με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

naftemporiki.gr