Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Γραφείο Αλλοδαπών -Μετανάστευσης του Δήμου Χανίων, παρακαλούνται οι αλλοδαποί κάτοικοι όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων (Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων), ένα μήνα πριν από τη λήξη της άδειας παραμονής τους, όπως προσέρχονται στο Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης στο Δημαρχείο Χανίων (Λεωφ. Κυδωνίας 29) από Δευτέρα έως Πέμπτη 07.30 π.μ. - 08.30 π.μ. προσκομίζοντας για όλα τα μέλη της οικογένειάς τους ξεχωριστά

• την τελευταία ισχύουσα άδεια παραμονής
• ισχύων διαβατήριο,

ή να αποστέλλουν e-mail στο Γραφείο Αλλοδαπών – Μετανάστευσης Δήμου Χανίων:
E-mail: [email protected]

επισυνάπτοντας
• την τελευταία ισχύουσα άδεια παραμονής,
• τη σελίδα του διαβατηρίου, όπου φαίνονται τα ατομικά στοιχεία,

ώστε να ορίζεται εμπρόθεσμα - σε μέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί – ραντεβού κατάθεσης φακέλου για την χορήγηση – ανανέωση της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.