Προθεσμία πληρωμής των ενσήμων του Ι.Κ.Α. για τον Οκτώβριο ζητούν οι πρόεδροι και των 4 Επιμελητηρίων της Κρήτης με επιστολή τους προν την διοίκηση του ΙΚΑ ζητώντας την παρέμβαση τους.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους αναφέρουν:
«Σας ενημερώνουμε ότι τα Επιμελητήρια μας έχουν γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων και διαμαρτυριών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4075/2012(ΦΕΚ 89/τ.Α’/11-4-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Συγκεκριμένα το θέμα της είσπραξης των ενσήμων του ΙΚΑ μέχρι και την 5η εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου για τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αφενός γιατί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπολογισμού της μισθοδοσίας και ενημέρωσης των εργοδοτών, και αφετέρου διότι δημιουργείται μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση αφού οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να δεσμεύσουν κεφάλαια για την πληρωμή των ενσήμων τα οποία θα πλήρωναν στο τέλος του μήνα – κεφάλαια τα οποία αδυνατούν να βρουν.

Αν και είναι αυτονόητη η ανάγκη να βελτιωθεί η οικονομική ρευστότητα του ΙΚΑ ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα διαθεσίμων που αντιμετωπίζει, εντούτοις, η προαναφερθείσα ρύθμιση θα βελτιώσει την κατάσταση μόνον για μια περίοδο, ενώ, στην πράξη, δεν ικανοποιείται η καθολική ανάγκη είσπραξης εσόδων, αφού είναι αυτονόητο ότι η ρύθμιση ωθεί τις επιχειρήσεις, είτε από έλλειψη χρόνου, είτε από έλλειψη κεφαλαίων στην αποφυγή πληρωμής των ενσήμων.

Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του προηγούμενου πλαισίου μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, για κάθε μήνα. Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.»