Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις τραπεζικές καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 οι καταθέσεις μειώθηκαν συνολικά κατά 83,5 δισ. ευρώ, μία μείωση που αναλυτές της Eurobank αποδίδουν τόσο στη βαθιά ύφεση που επηρεάζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όσο και στον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την τύχη της χώρας και φυσικά του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 το σύνολο των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σε τράπεζες στην Ελλάδα ήταν 154,3 δισ. ευρώ. Ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής φτάνει το -16,2%, αν και σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν οι καταθέσεις βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων επτά ετών, προστέθηκαν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις.