Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, , θα απουσιάζει από τον Δήμο την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου ,λόγω της μετάβασης του στην Αθήνα και την επαφή του με διαφόρους Υπηρεσιακούς Παράγοντες .

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος Σολιδάκης Εμμανουήλ.