Από 1η Νοεμβρίου 2012 αρχίζουν τα προγράμματα πρόσθετης μαθητικής στήριξης του Φροντιστηρίου «Διαλεκτική».

Συγκεκριμένα αυτά πραγματοποιούνται, για να βοηθήσουν τους μαθητές που λόγω οικονομικών προβλημάτων ή προβλήματος αποστάσεων (μαθητές επαρχιακών σχολείων κυρίως) δεν μπορούν να παρακολουθήσουν συστηματικά φροντιστηριακά μαθήματα και περιλαμβάνουν τους παρακάτω τρόπους συνεργασίας:

Πρόγραμμα Α’: σε περίπτωση απορίας ή διαγωνίσματος οι μαθητές ή οι γονείς τους μπορούν να επικοινωνούν με το Φροντιστήριο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και να ζητούν ένα έκτακτο μάθημα, το οποίο θα διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθηγητών –συνεργατών.

Πρόγραμμα Β’: Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και α΄ λυκείου, που θα επιθυμούσαν να έχουν τακτική παρακολούθηση της ύλης για καλύτερη κάλυψή της και για αποφυγή κενών και περιλαμβάνει επαναληπτικά μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο. Οι μαθητές μπορούν μετά από συνεννόηση με το φροντιστήριο να παρακολουθούν ανά μάθημα το πρόγραμμα αυτό επιλέγοντας ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνάμεις τους.

Πρόγραμμα Γ': Οι μαθητές της β και γ’ Λυκείου, που δεν κάνουν συστηματικά φροντιστηριακά μαθήματα και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας σε μηνιαίο πρόγραμμα επαναλήψεων και διαγωνισμάτων μπορούν επίσης να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι φιλολογικά, μαθηματικά και φυσικές και κοινωνικές επιστήμες και η αμοιβή θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των μαθητών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821 0 43566 και 6973 883 109, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου www.dialektiki.edu.gr