Στη χώρα μας από το 1996, η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (1-7) έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού.
Το θέμα της φετινής Εβδομάδας είναι: «Κατανοώντας το Παρελθόν και Σχεδιάζοντας το Μέλλον-Εορτασμός των 10 χρόνων της διεθνούς στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF για τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών».

Οι γενικότεροι στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

• Η αναγνώριση των κινδύνων που εγκυμονεί, αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση για τις πρακτικές του μητρικού θηλασμού.

• Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια επικοινωνία για την εκπαίδευση των ατόμων όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και τα μειονεκτήματα της τεχνητής διατροφής.

• Η προαγωγή και η λήψη δράσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη διατροφή του νεογνού και του νηπίου.

• Η αποτροπή της αποδυνάμωσης του Διεθνούς Κώδικα για το Marketing των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος και υλοποίησης των σχετικών Αποφάσεων της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

• Η δράση για τη δημιουργία συμμαχιών με άλλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για παγκόσμια δικαιοσύνη, ειρήνη και υγεία για όλους.

• Η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων και η τοπική δράση όλων των παραγόντων της οργανωμένης κοινωνίας για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού.