Την ένταξη και των δημοτικών ενοτήτων Ρούβα, Γόρτυνας και Κόφινα, εντός των ορίων περιοχής μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, ζήτησε ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νικόλαος Σχοιναράκης, με έγγραφό του προς την Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Ως γνωστόν ο πρώην Δήμος Αγίας Βαρβάρας είχε ενταχθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου και πλέον, μετά την δημιουργία των Καλλικρατικών Δήμων, παρατηρείται το φαινόμενο τα ¾ του νέου διευρυμένου Δήμου Γόρτυνας να μένουν εκτός Ρυθμιστικού Σχεδίου.

 Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Δήμαρχος ζητάει να ενταχθεί στο σύνολό της η επικράτεια του Δήμου. Αναλυτικά το έγγραφο που απέστειλε ο κ. Σχοιναράκης αναφέρει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμό 126/πρακτ.8/22-4-2003 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου και την θετική γνωμοδότηση αρ.πρακτ. 1/7-6-2007 του Περιφερειακού Συμβουλίου περί του καθορισμού των ορίων της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου για εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου και με την αριθμό 13622/2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η περιοχή του πρώην Δήμου Αγίας Βαρβάρας εντάχθηκε εντός ορίων περιοχής μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου.

Η περιοχή αυτή σήμερα, με το νέο σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχέδιο Καλλικράτης) συνενώθηκε με τους πρώην Δήμους Γόρτυνας, Ρούβα και Κόφινα στον ενιαίο Δήμο Γόρτυνας. Παρακαλούμε λοιπόν να εντάξετε και τις περιοχές των πρώην Δήμων (Γόρτυνας, Ρούβα και Κόφινα) του ενιαίου πλέον Δήμου Γόρτυνας, εντός των ορίων περιοχής μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου.»