Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδος ΟΤΟΕ , ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ , η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας και οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι του κράτους, οι οποίοι αντιτίθεται στην υπαγωγή τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Συγκριμένα, ζητούν να ακυρωθεί η άρνηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) να εκδώσει την προβλεπόμενη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων τους, όπως και η άρνηση του υπουργού Εργασίας να εκδώσει τη σχετική απόφαση.

Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι έχει παρέλθει το εύλογο διάστημα εντός του οποίου ο αρμόδιος υπουργός έπρεπε να είχε διαβιβάσει τη μελέτη στην ΕΑΑ και η Αρχή όφειλε να είχε εκδώσει τη σύμφωνη γνώμη της, αλλά έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση. Και όλα αυτά προκειμένου τα Ταμεία τους να μπορούν να μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και έτσι να μην υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι από την αναλογιστική μελέτη προκύπτει η βιωσιμότητα των Ταμείων τους έως και 40 έτη.

Ζητούν, τέλος, να εκδοθεί επί των αιτημάτων τους σχετική προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο του Α' Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Νικ. Σακελλαρίου, ενώ ήδη προσδιορίστηκε για της 4 Μαρτίου 2013 η εκδίκαση των προσφυγών τους στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.