Ενδεικτικό των μεγάλων δυσκολιών που συνοδεύουν το εγχείρημα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας είναι η εκτενής αναφορά που γίνεται στο νέο Μεσοπρόθεσμο, στους κινδύνους που διέπουν την εκτέλεσή του και μπορούν να το εκτροχιάσουν ανά πάσα στιγμή. «Υφίστανται σημαντικοί και αυξημένοι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική εκτέλεση του Προγράμματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα οι επτά κίνδυνοι τους οποίους εντοπίζει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, είναι:

1. Η αβεβαιότητα. Όπως αναφέρεται, ένας αυξημένος βαθμός πολιτικής αβεβαιότητας ή αβεβαιότητας προς την εκτέλεση του προγράμματος θα επηρέαζε αρνητικά τη συμπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών, επηρεάζοντας ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις, ενώ θα έβαζε «φρένο» σε τυχόν σχέδια για προσλήψεις.

2. Περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη εξαιτίας της έλλειψης ή καθυστερημένης προσέγγισης, με δυναμικό τρόπο της κρίσης χρέους. «Αυτό θα έστελνε λανθασμένα μηνύματα σχετικά με τη δέσμευση για ισχυρότερη ενοποίηση και αναδιάρθρωση της Ευρωζώνης και θα δημιουργούσε το περιβάλλον για σοβαρούς κινδύνους στις χώρες του Νότου ως προς πιθανές κοινωνικές αναταραχές ή την προθυμία να δεχθούν περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

3. Η επιδείνωση του μακροοικονομικού σεναρίου στο οποίο στηρίχθηκε η σύνταξη του Προγράμματος. «Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απόκλιση της μακροοικονομικής επίδοσης της οικονομίας στην τετραετία 2013 ? 2016 σε σχέση με το μακροοικονομικό σενάριο», επισημαίνεται στο Μεσοπρόθεσμο.

4. Αρνητική επίδραση στην προγραμματισμένη ροή των εσόδων από μια αλλαγή στις μακροοικονομικές μεταβλητές ή στην πορεία των διαρθρωτικών αλλαγών.

5. Αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα έσοδα για αποκρατικοποιήσεις.

6. Κίνδυνοι εντοπίζονται και στο σκέλος της σχεδιαζόμενης και αναμενόμενης παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους και της επανέναρξης χορήγησης δανείων από τις τράπεζες με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους.

7. Η εξέλιξη του ελληνικού χρέους. Η τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ελληνικού χρέους περιλαμβάνει 55% χρέος σε κυμαινόμενο επιτόκιο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας στις κινήσεις των αγορών. Επιπλέον κίνδυνοι σχετικά με το κόστος εξυπηρέτησής του ελλοχεύουν από τις συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος και την ομαλή υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων.


imerisia.gr