Να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα που έχει ανακύψει με την μεταφορά μαθητών, ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη που έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό αναφορών.

Ζητεί να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών μελλοντικά.

Τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως την έλλειψη συνοδών στα λεωφορεία, τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας, την κακή εκτέλεση των δρομολογίων, περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς οδηγών προς τους μεταφερόμενους μαθητές και προβλήματα στη μεταφορά μαθητών με αναπηρίες.

Σε σχετικό έγγραφο της Αρχής, το Υπουργείο Παιδείας, απάντησε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα τόσο για την μεταφορά των μαθητών καθεαυτή όσο και για τον έλεγχο της ασφαλούς μετακίνησής τους.


skai.gr