Οι προτάσεις της τρόικας για τα εργασιακά στην Ελλάδα -που ανοίγουν το δρόμο σε εβδομάδα εργασίας έξι ημερών και 78 ωρών- περιγράφουν «οριακές καταστάσεις και δεν πρέπει να εφαρμόζονται ως το σύνηθες πρότυπο υπερβαίνοντας μία παρατεταμένη χρονική περίοδο» απαντά η Κομισιόν σε σχετική ερώτηση της Συλβάνας Ράπτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας νέο χαστούκι στην τρόικα μετά από αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περικοπές στις συντάξεις.

Δηλαδή μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ως εξαίρεση, αφού σε γενικές γραμμές είναι ασυμβίβαστες με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η τελευταία προβλέπει μέσο χρόνο εργασίας εβδομαδιαίως μέχρι 48 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), δεν επιτρέπει έξι ημέρες εργασία και μόνο 11 ώρες ημερήσια ανάπαυση για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

«Η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας του ενωσιακού κεκτημένου και φυσικά δεν θα υποστήριζε κανένα κράτος-μέλος στη θέσπιση νομοθεσίας ασύμβατης με τη νομοθεσία της ΕΕ» τονίζει ακόμη ο Επίτροπος Ολι Ρεν που απαντά εκ μέρους της Κομισιόν.

Ειδικότερα, η ερώτηση της Συλβάνας Ράπτη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καλούσε την Επιτροπή να δώσει γραπτή απάντηση εάν:

1. Συμμερίζεται πράγματι τις προτάσεις που γίνονται στην Ελλάδα για χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας;

2. Πώς νομίζει πως οι προτάσεις αυτές συμβιβάζονται με το κοινοτικό κεκτημένο και τις επιταγές των Συνθηκών της ΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων;

3. Έχει εκπονήσει επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν πως ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας που εισηγείται δεν δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων;».

Ολόκληρη η απάντηση Ο.Ρεν

Η απάντηση του κ. Ρεν, εξ ονόματος της Επιτροπής, έχει ως εξής:

«1. Η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας του ενωσιακού κεκτημένου και φυσικά δεν θα υποστήριζε κανένα κράτος-μέλος στη θέσπιση νομοθεσίας ασύμβατης με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ωστόσο, η νομοθεσία ορισμένων κρατών-μελών θα μπορούσε να τροποποιηθεί, ώστε να στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη και την απασχόληση, χωρίς να υπονομεύει τις συνθήκες εργασίας και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

2. Το άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει γενικές αρχές σχετικά με τις δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας. Το άρθρο αυτό στηρίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω της οδηγίας 2003/88/ΕΚ , η οποία προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ορίζει ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και μέγιστα όρια χρόνου εργασίας.

Η οδηγία προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης έντεκα διαδοχικών ωρών ανά εικοσιτετράωρο και ελάχιστη εβδομαδιαία περίοδο αδιάλειπτης ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών .

Συνεπώς, είναι πιθανό, όπως προβλέπεται από την οδηγία, ο εργαζόμενος να αναπαύεται το λιγότερο έντεκα ώρες ημερησίως ή να εργάζεται έξι συναπτές ημέρες.

Ωστόσο, αυτές είναι οριακές καταστάσεις και δεν πρέπει να εφαρμόζονται ως το σύνηθες πρότυπο υπερβαίνοντας μία παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Για την ακρίβεια, το άρθρο 6 προβλέπει επίσης ότι ο μέσος χρόνος εργασίας εβδομαδιαίως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες (συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής εργασίας) εκτός από περιορισμένες παρεκκλίσεις που δεν είναι συναφείς εν προκειμένω.

Η οδηγία δεν επιτρέπει εργασία έξι εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως και μόνο έντεκα ωρών ανάπαυσης ημερησίως για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Κάτι τέτοιο θα είχε σαν αποτέλεσμα μία μέση αύξηση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως σε 78, που είναι ασυμβίβαστο με το άρθρο 6.

3. Η Επιτροπή δημοσίευσε το 2010 μία περιεκτική ανασκόπηση ερευνών για την υγεία και την ασφάλεια στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, τα ευρήματα της οποίας εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους κανόνες της οδηγίας».in.gr