Στα 8,29 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 8 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα.

Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα 4,5 δισ. ευρώ οφείλονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα 1,78 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, 756 εκατ. ευρώ αφορούν σε χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση, 934 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε χρέη υπουργείων και 329 εκατ. ευρώ είναι οφειλές άλλων Νομικών Προσώπων.

Επιπλέον, υπάρχει ποσό ύψους 738 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων, κυρίως του ΦΠΑ.

Έτσι, λοιπόν, συνολικά το Δημόσιο χρωστά στον ιδιωτικό τομέα ποσό ύψους 9,032 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον προϋτπολογισμό, στο εννεάμηνο σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 1,25 δισ. ευρώ και έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 9,7 δισ. ευρώ, από πρωτογενές έλλειμμα 4,2 και έλλειμμα 18,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

in.gr