Μια ιδιαίτερα σημαντική Μελέτη που εκπονεί ο Δήμος Ηρακλείου, τη «Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου», στηρίζει οικονομικά το Πράσινο Ταμείο.

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού», του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η πληρωμή του 13ου Λογαριασμού της δράσης: «Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου», συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 83.316,66 ευρώ.

Η μελέτη αυτή αφορά στην πολεοδομική αναθεώρηση της εντός των τειχών πόλης καθώς και την εκπόνηση ενός πλαισίου μελετών που στοχεύουν στην ανάπλαση της παλαιάς πόλης του Ηρακλείου.

Το Πράσινο Ταμείο με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» έρχεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία να στηρίξει τους Καλλικρατικούς Δήμους για τη χρηματοδότηση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, καθώς επίσης και να συμπληρώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό με τις αναγκαίες μελέτες με στόχο να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.