Με κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών απειλούνται έξι ομάδες από την FOOTBALL LEAGUE και FOOTBALL LEAGUE 2 με αφορμή τα οφειλόμενα προς τους ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους συλλόγους Αναγ. Καρδίτσας, Αγροτικός Αστέρας, Εθνικός, Εορδαϊκός, Ρόδος και Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΗ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 3.120,00 ευρώ, νομιμοτόκως, από τότε που το κάθε κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, και συγκεκριμένα για το μισθό Απριλίου 2009 από 01.05.2009, για το μισθό Μαΐου 2009 01.06.2009, για το μισθό Ιουνίου 2009 από 01.07.2009, για το δώρο Πάσχα 2009 από 01.05.2009 και για το επίδομα αδείας 2009 από 01.07.2009, και το ποσό των 200 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 746/2010 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., καθώς και ποσό εκ 400,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφασης του Δ.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 3.720,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ». Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 22/03/2011 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 9.800,00 ευρώ στον ποδοσφαιριστή, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς του, καθώς και το ποσό των 400,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 48/2010 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

3. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Βλάχου κατά του Τ.Α.Π. με την επωνυμία «Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007». Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος του καθού. Ειδικότερα, επιβάλλει στο καθού: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του, αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία του, ελληνικού πρωταθλήματος των επόμενων αγωνιστικών περιόδων, στους οποίους θα συμμετέχει το καθού Τ.Α.Π. από 22/03/2011 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 6.195,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την κοινοποίηση της αιτήσεως του ποδοσφαιριστή, ήτοι από την 18.06.2010, και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, καθώς και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του εκ ποσού 200,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 632/2010 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

4. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ποδοσφαιριστή ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΗ. Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Α.Σ. ΡΟΔΟΣ» στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος συνολικού καθαρού ποσού των 17.000,00 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των υπό α), δ) και ε) ως άνω αναφερομένων (στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως) κονδυλίων καθαρό, με το νόμιμο τόκο όλων των ανωτέρω υπό α) – ε) κονδυλίων από την επίδοση της προσφυγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και ποσού εκ 300 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 470/2010 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 17.300,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

5. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την με αρ. πρωτ. της Ε.Π.Ο. 2700/2011 αίτηση του ποδοσφαιριστή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΣΤΗ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 8.500,00 ευρώ, και ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1141/2008 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. «με το νόμιμο τόκο κάθε ενός εκ των ανωτέρω υπό α) – στ) κονδυλίων, ως στο σκεπτικό της παρούσας αναφέρεται και προσδιορίζεται», καθώς και ποσό εκ 200 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 8.700,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

6. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ιωάννη – Γρηγορίου Ελευθεριάδη κατά του Τ.Α.Π. με την επωνυμία «Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007». Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 141/2010 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος του καθού. Ειδικότερα, επιβάλλει στο καθού: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του, αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία του, ελληνικού πρωταθλήματος των επόμενων αγωνιστικών περιόδων, στους οποίους θα συμμετέχει το καθού Τ.Α.Π. από 22/03/2011 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 7.021,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την κοινοποίηση της αιτήσεως του ποδοσφαιριστή, ήτοι από την 18.06.2010, και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, καθώς και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του εκ ποσού 200,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 631/2010 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

7. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 26/9/2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου 31292/2010 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ» και την από 8/12/2010 Ανταίτηση της καθής Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ» κατά του αιτούντος ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ. Υποχρεώνει την καθής «Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ» να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 478/2010 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α΄) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και τριάντα επτά λεπτών (47.054,37€), πλέον του νομίμου τόκου, από την επίδοση της από 4/5/2010 αίτησης του ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ενώπιον της (Α΄) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., καθώς και του ποσού των τριακοσίων (300€) ΕΥΡΩ για τη δικαστική του δαπάνη και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της ήδη τελεσίδικης και εκτελεστής κατ’ άρθρο 24§6 υπ’ αρίθμ. 478/2010 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. σε δύο (2) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων, η πρώτη δόση ορίζεται καταβλητέα την 4/4/2011 και η δεύτερη την 4/5/2011. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, Επιβάλλει σε βάρος της καθής «Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ», (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ως άνω ποσού.

8. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΤΙΚΟΥ (IBRAHIM ATIKU) κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ - Α.Ο. ΜΑΝΗΣ». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του συνολικού ποσού των 28.520,00 ευρώ, εκ του οποίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 579/2010 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. «το ποσό των 15.304,00 ευρώ νομιμοτόκως, όπως αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω» (ήτοι στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως), καθώς και του ποσού των 300 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 28.820,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.