Το σύνολο των κερδών από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ θα φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 10% από 1.1.2013, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε ο Γ.Στουρνάρας την Τρίτη το βράδυ στο νομοσχέδιο με τα επείγοντα δημοσιονομικά μέτρα.

Ο ίδιος συντελεστής θα ισχύσει και για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, αλλά από 1.1.2014.

Επίσης αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των κερδών των παικτών: στο εξής, το σύνολο των κερδών φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 10% ενώ μέχρι σήμερα ισχύει αφορολόγητο για τα πρώτα 100 ευρώ, 10% για τα ποσά από 100 έως 1000 ευρώ και 15% για κέρδη από 1.001 ευρώ και πάνω.

Ειδικότερα, με την τροπολογία αλλάζει ο συντελεστής φορολογίας των κερδών του ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, προβλέπεται η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τα υφιστάμενα 13 τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ ΑΕ σε ποσοστό 30% μέχρι την 12.10.2020.

Με την τροπολογία προβλέπεται ότι τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων αποδίδονται μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης στο ελληνικό δημόσιο.

Το υφιστάμενο σήμερα ποσοστό (30%) συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στα μεικτά κέρδη από τα παιγνιομηχανήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ ΑΕ (35.000 παιγνιομηχανήματα, περίπου), μπορεί να αυξηθεί έως το 35%, υπό προϋποθέσεις.

Καταργείται εξάλλου η υφιστάμενη διάταξη (παράγραφος 9 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011) που αναφέρεται στη φορολογία κερδών των παικτών από τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, και ο τρόπος φορολόγησης των κερδών αυτών εντάσσεται στον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος μετονομάζεται αναλόγως.

Τροποποιείται ο ανωτέρω Κώδικας, κατά βάση ως προς τη φορολόγηση κερδών από τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ.

Στο εξής, το σύνολο των κερδών φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 10% ενώ μέχρι σήμερα ισχύει αφορολόγητο για τα πρώτα 100 ευρώ, συντελεστής 10% για τα ποσά από 100 έως 1000 ευρώ και συντελεστής 15% για κέρδη από 1.001 ευρώ και πάνω.

Η νέα φορολόγηση ισχύει από 1.1.2013.

Το ίδιο ισχύει και για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα από 1.1.2014.

Η ετήσια αύξηση εσόδων για την περίοδο από το 2013 έως την 12.10.2020 από τη θέσπιση συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 30%, στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ, εκτιμάται στο ποσό των 222.000.000 ευρώ περίπου.

Επίσης εκτιμάται ετήσια αύξηση εσόδων από την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών από τα υφιστάμενα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ και του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 138.000.000 ευρώ.in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ