Για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Χερσονήσου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ), συμφώνησαν χθες ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχ. Δοξαστάκης και ο καθηγητής φυσικών καταστροφών κ. Κώστας Συνολάκης.

Στην συνάντηση συζήτησαν θέματα που αφορούν στο Ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος» και στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας. Πιο συγκεκριμένα συζητ'ηθηκε το θέμα δημιουργίας και λειτουργίας νέων υποδομών και δράσεων που ούτως ή άλλος προγραμματισμό τους.

Επί τάπητος τέθηκε και το θέμα αφορά τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και την προστασία των ακτών από τα φαινόμενα διάβρωσης.

Βασικός στόχος του Δήμου Χερσονήσου αποτελεί η επιδίωξη της διατήρησης και προστασίας των βιολογικών πόρων σε περιοχές σημαντικές, από άποψη οικολογικής ποικιλότητας.

Τέλος, προτάθηκε από τον κ. Συνολάκη να συσταθεί άμεσα «Επιτροπή Διαχείρισης και Προστασίας Παράκτιας Ζώνης» η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για θέματα που απασχολούν τον Δήμο Χερσονήσου. Η Επιτροπή θα υποστηριχθεί από το ΕΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΕ – ΤΑΚ και άλλους φορείς.