«Πράσινο φως» από την Ελβετία ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά όσον αφορά τη φορολόγηση των καταθέσεων.

Το υπουργικό συμβούλιο της ελβετικής κυβέρνησης είπε τελικά το «ναι», ενώ ήδη έχει συνάψει παρόμοιες συμφωνίες και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βρετανία και Αυστρία).

Οι συμφωνίες διασφαλίζουν το απόρρητο των τραπεζικών λογαριασμών, ψστόσο οι καταθέτες υποχρεούνται να καταβάλουν φόρους για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν. Οι φόροι αυτοί παρακρατούνται απευθείας από την ελβετική τράπεζα όπου βρίσκεται ο λογαριασμός και στη συνέχεια αποδίδονται στη χώρα καταγωγής του καταθέτη.

Από ελβετικής πλευράς δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία για το συνολικό ύψος των μη δηλωμένων ποσών που διαθέτουν Έλληνες καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες, ενώ οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 160 δισ. ευρώ κρίνονται «μη ρεαλιστικές» από τις ελβετικές αρχές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για τη φορολόγηση ελληνικών κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί σε ελβετικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει από το 2011.

 

protothema.gr