Πρωτοφανής ο δικαστικός συμβιβασμός που επήλθε ,από το Ειρηνοδικείο Χανίων, μεταξύ αγρότη υπερχρεωμένου και των τριών Τραπεζών, όπου διατηρούσε χρέος, από ¨καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών στην οποία είχε απευθυνθεί ο 47χρονος αγρότης το Ειρηνοδικείο Χανίων, ΄δικαίωσε με δικαστικό συμβιβασμό τον δανειολήπτη, διαζευγμένο,πατέρα ενός τέκνου, με περιουσιακά στοιχεία.

Ο καταναλωτής , είχε δανειστεί από τρεις Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέους 67.451,35 Ευρώ και ο οποίος ζήτησε και κατάφερε την συναίνεση των δύο πιστωτριών Τραπεζών, οι απαιτήσεις των οποίων υπερέβαιναν το 66% του χρέους.

Διαφώνησε όμως η τρίτη πιστώτρια Τράπεζα και η διαφωνία της κρίθηκε από το δικαστήριο καταχρηστική ,παίρνοντας θέση υποκατάστασης της συγκατάθεσης αυτής, προκειμένου να επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, διατάζοντας να γίνει και από την τρίτη Τράπεζα δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ,όπως αυτό προτάθηκε από τον δανειολήπτη.

Ο δανειολήπτης επικαλούμενος, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ζήτησε και πέτυχε από το Ειρηνοδικείο Χανίων, να υποκατασταθεί η συγκατάθεση της μίας αντιτιθέμενης πιστώτριας Τράπεζας,να επικυρωθεί το Σχέδιο διευθέτησης οφειλών όπως αυτό τροποποιημένο κατατέθηκε ,να ανακληθεί η αίτηση ρύθμισης των χρεών του, και ακόμα ο χρεωμένος καταναλωτής που εκτός από την κύρια κατοικία 110 τ.μ που διέσωσε, κατάφερε να παραμείνει και να διασώσει από ρευστοποίηση και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, προτείνοντας δόσεις κατά "το δικό του μπορώ".