Επιστολή απέστειλαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με θέμα την κυκλοφοριακή σύνδεση νοσοκομείου με τον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου -Σταυράκια. 

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά:

''Μετά από ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τα σχέδια των εκτελούμενων έργων της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νοσοκομείου με τον επαρχιακό δρόμο, αλλά και την αυτοψία μελών του ΔΣ του Σωματείου στο χώρο εκτέλεσης του έργου, έχουμε να σας επισημάνουμε :

1. Την καθολική αντίδραση των εργαζομένων στο προβλεπόμενο σχεδιασμό εισόδου - εξόδου των οχημάτων στο νοσοκομείο.

2. Την διασφάλιση επαρκών δωρεάν θέσεων στάθμευσης για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, με συνέπεια να οδηγούνται υποχρεωτικά στο ιδιωτικό παρκινγκ.

3. Το σημαντικό κατά πλάτος περιορισμό του επαρχιακού δρόμου ( 8 μέτρα διπλής κατεύθυνσης, έναντι 20 μέτρων πριν την εκτέλεση των έργων ) και την εκχώρηση μεγάλου τμήματος του για χρήση από τους ιδιοκτήτες του ιδιωτικού παρκινγκ.

4. Το προβληματισμό μας ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ίδια η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τους ιδιοκτήτες του χώρου στάθμευσης απέναντι από το νοσοκομείο, ο οποίος γεννά εύλογα ερωτήματα για το συνολικό σχεδιασμό του έργου και την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Ζητούμε την άμεση διακοπή των εκτελούμενων έργων και το ορισμό συνάντησης με το ΔΣ του Σωματείου. Θεωρούμε ότι η Περιφέρεια οφείλει να διασφαλίζει πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον του λαού και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες διέλευσης και στάθμευσης των εργαζομένων και επισκεπτών του νοσοκομείου και την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούν την επαρχιακή οδό.

Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να διασφαλίσει το δημόσιο και όχι το τυχόν ιδιωτικό συμφέρον. ''