Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Τριτέκνων Χανίων. Συγκεκριμένα:

Πρόεδρος Χελιουδάκη Μαίρη

Αντιπρόεδρος Βολικάκης Εμμανουήλ

Γεν. γραμματέας Τεπερίδης Πέτρος

Ταμίας Μαθιουδάκης Στυλιανός

Μέλη

Μαυρεδάκης Εμμανουήλ

Μαρμαριτσάκη Ελένη

Καρτσωνάκης Αποστόλης