Ορατός είναι ο κίνδυνος να απορριφθούν δικαστικά μέτρα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και έχουν κριθεί αντισυνταγματικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφορούν κυρίως τις κλιμακωτές περικοπές των συντάξεων του Δημοσίου, την κατάργηση των δώρων μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους και την αύξηση κατά 4 χρόνια του ορίου ηλικίας για είσπραξη του ΕΚΑΣ.

Ευάλωτες είναι και οι διατάξεις για περικοπες στις αποδοχές των δικαστών, αλλά και όσες είχαν παρατηρήσεις αντισυνταγματικότητας από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.


skai.gr