Σε πυρετώδεις διεργασίες εξακολουθούν να βρίσκονται τα στελέχη της Cretan Lines, προκειμένου να επιτύχουν άνοιγμα στη κοινωνία που θα αποδώσει τους αναγκαίους πόρους ώστε το Ρέθυμνο να αποκτήσει ακτοπλοϊκή γραμμή.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων να ανοίξει ιστιοσελίδα εθελοντών - φίλων της με το σύνθημα Είσαι φίλος - Γίνε μέλος.

Ειδικότερα σε ανοιχτή επιστολή η Cretan Lines αναφέρει

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cretan Lines εκφράζει την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του για την ξεκάθαρη στήριξη από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου του Ρεθύμνου, στην προσπάθεια που κάνουμε.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ρεθύμνου κ. Κοσμά Περπυράκη για τη βοήθεια στην οργάνωση και επιτυχία της πανρεθεμνιώτικης συνάντησης των φορέων αλλά και την απόφαση για λήψη συγκεκριμένων άμεσων αποφάσεων και πρωτοβουλιών».

Αποφασίσαμε Ομόφωνα:

1. Τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής, ομάδας εθελοντών από τους παρόντες. Ορίστηκε να γίνει η πρώτη συνάντηση της επιτροπής το Σάββατο 26-3-2011 στις 6.00μ.μ. στα γραφεία της Cretan Lines.

2. Να προσκαλέσουμε να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή, όλοι όσοι απ’ τους ρεθυμνιώτες θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσπάεθιά μας, ιδιαίτερα τους νέους μας μοιράζοντας, ενημερωτικά φυλλάδια και διαθέτοντας μερίδες σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης του Ρεθύμνου

3. Τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο Εθελοντών-Φίλων της Cretan Lines με το σύνθημα, Είσαι Φίλος-Γίνε Μέλος.

4. Την ενεργοποίηση άμεσα όλων των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων Ρεθύμνου και Αθήνας για ενίσχυση της προσπάθειάς μας.

5. Πιστεύουμε ότι από τώρα και στο εξής με τις συγκεκριμένες ενέργειες της συντονιστικής επιτροπής θα φέρουμε το καράβι στο Ρέθυμνο».