Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ο αντιγριπικός εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2012-2013, στα πλαί-σια της δράσης για την πρόληψη της εποχιακής γρίπης μέσω της έγκαιρης εμβολιαστική κάλυψης.

Η διαχρονική παρακολούθηση της γρίπης στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αυξάνει κατά τον Ιανουάριο ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο αν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προ-φυλάσσει από την μετάδοση του ιού της γρίπης.

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα πριν την έναρξη της συνήθους πε-ριόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για να δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα έναντι του ιού.

Προκειμένου να εμβολιαστούν όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου, ανασφάλιστοι ή οικονομι-κά αδύνατοι, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης θα διενεργεί αντιγριπικό εμβολιασμό κάθε μέρα 12 μμ έως 2μμ στο χώρο των γραφείων της επί της οδού Ζαμπελίου 34.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός απευθύνεται σε όλα τα άτομα, αλλά είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου υπενθυμίζουμε ότι είναι οι εξής :

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι)
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Νευρομυϊκά νοσήματα
• Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄ τριμήνου
• Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα κα άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
• Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν ά-τομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από την γρίπη.
• Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές , γυμνασίων – λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.)