Επιστολή απέστειλαν σήμερα στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου οι Θεσμικοί της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε εκ νέου να σας ενημερώσουμε για τη σωρεία των προ-βλημάτων, που απειλούν τη βιωσιμότητα του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, του μοναδικού νο-σηλευτικού ιδρύματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο έχουμε ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις τροποποιήσεις και προσθήκες, που πρέπει να γίνουν στον Οργανισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου προκειμένου να μην αποδυναμωθούν και να καταργηθούν τμήματα και κλινικές. Ο νέος οργανισμός ακόμα δεν έχει ψηφιστεί με αποτέλεσμα αρκετά τμήματα, που νοσηλεύουν ασθενείς (π.χ ΜΕΘ, Πνευμονολογική, Νεφρολογική) στη ουσία να είναι ανύπαρκτα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο μάλιστα πολλά από τα τμήματα του Νοσοκομείου Ρεθύμνου αναμένεται να διακόψουν τη λειτουργία λόγω των αυξημένων συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων
και της μη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, που κατ΄ επανάληψη έχει ζητηθεί. Το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας, χωρίς μάλιστα να του έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα από το 2011 και το 2012.

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι από τον Αύγουστο του 2012, οπότε και έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Μοσχοβάκη, η θέση παραμένει κενή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος και τη διεκπεραίωση σοβαρών υπηρεσιακών ζητημάτων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι το Νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει μεί-ζον θέμα με τις προμήθειες τόσο του υγειονομικού υλικού όσο και των καυσίμων, ενώ και η προμήθεια της σίτισης «βρίσκεται στον αέρα» καθώς στις 14-12-12 λήγει η παράταση της σύμβασης με τον προμηθευτή, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη αποβεί τρεις φορές άγονος.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως αντιλαμβάνεστε, η ασφαλής και ποιοτική λειτουργία του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης τίθεται πλέον υπό σοβαρή αμφισβήτηση, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των 82.000 περίπου κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, των χιλιάδων μελών της φοιτητικής κοινότητας και επισκεπτών. Αναμένουμε τις άμεσες παρεμβάσεις σας για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων ζητημάτων προκειμένου το Νοσοκομείο Ρεθύμνου να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, που θα διασφαλίζουν το υπέρτατο δημόσιο αγαθό της υγείας.

Με εκτίμηση

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου Ευγένιος

Ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων Ειρηναίος

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
Μαρία Λιονή

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Ο Δήμαρχος Ανωγείων
Γιώργης Χ. Μαρινάκης Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ο Δήμαρχος Αμαρίου
Ιωάννης Πιπεράκης Στέφανος Σημαντήρας

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου
Δημήτριος Κόκκινος