Για τον Δεκέμβριο, μετά την εκταμίευση της δόσης από το δάνειο των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα, προγραμματίζεται η εξόφληση του 50% της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων στους αγρότες.

Το ποσό της εξόφλησης της επιστροφής του ΕΦΚ που πλήρωσαν οι αγρότες το 2011 δεν ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ, αλλά τα ταμεία είναι άδεια και ο μόνος τρόπος είναι από το δάνειο της τρόικα.

Αυτό που προβληματίζει, όμως τους αγρότες είναι το αν θα πάρουν επιστροφή φόρου το 2013 για το πετρέλαιο που κατανάλωσαν το 2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (αναλυτικά στις σελ. 24-25) που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 7 Νοεμβρίου, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ, του ντίζελ κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

«Άλλωστε με την ως άνω αύξηση του συντελεστή για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής ΕΦΚ προσεγγίζει το μέσο κοινοτικό συντελεστή που εφαρμόζεται για την εν λόγω χρήση», υποστηρίζει το υπουργείο στην αιτιολογική του έκθεση, παραλείποντας να αναφέρει εάν θα επιστρέφεται ο φόρος.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε δοθεί διευκρίνιση από τη Διεύθυνση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του υπουργείου Οικονομικών, για το πώς θα εφαρμοστεί ο αυξημένος συντελεστής στην πράξη: Θα είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο για τους αγρότες (πράγμα απίθανο), θα εκμηδενιστεί η επιστροφή φόρου ή απλά θα μειωθεί

agronews.gr