Οι τράπεζες θα χρειαστούν πολλά νέα κεφάλαια για τις αυξήσεις κεφαλαίου και όλες μαζί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αγορά, επίσης, γνωρίζει ότι οι τιμές έκδοσης των νέων μετοχών θα είναι με έκπτωση 50% της χρηματιστηριακής τιμής των τελευταίων 50 ημερών πριν από την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το μείγμα όλων αυτών οδήγησε τις τιμές των τραπεζών σε πτώση!

Απολύτως λογικό! Πολλά λεφτά, πληθωρισμός χαρτιών σε χαμηλές τιμές και χρονική σύμπτωση. Παρόλα αυτά οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης είναι υπέρ των ιδιωτών μετόχων. Εφόσον, βέβαια, έχουν χρήματα για να συνεισφέρουν στις αυξήσεις κεφαλαίου. Θα αγοράσουν σε χαμηλές τιμές κι αυτό από μόνο του είναι ένα κίνητρο για την συμμετοχή τους. Αυτό το οποίο δημιουργεί προβληματισμό στην αγορά είναι μην τυχόν και οι επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου γίνουν αναγκαστικά σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Μήπως δηλαδή ο τραπεζικός κλάδος έχει εισέλθει σε ένα καθοδικό σπιράλ από χρηματιστηριακής πλευράς.

Οι συγκεκριμένοι όροι πάντως ευνοούν τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που θα ήθελαν να ελέγξουν μία ελληνική τράπεζα. Περισσότερο από έναν οποιονδήποτε άλλο μέτοχο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, οι μόνοι σίγουρα ευνοημένοι είναι οι νέοι πιθανοί ιδιοκτήτες των τραπεζών, αν και εφόσον έχουμε πράγματι ένα χρηματιστηριακό καθοδικό σπιράλ. Κι αυτό διότι εκείνος που θα έχει αποφασίσει να αγοράσει μία τράπεζα θα έχει τα κεφάλαια και την υπομονή να μπει σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου. Κι όσο αυτές γίνονται σε χαμηλότερη τιμή, τόσο το καλύτερο. Άλλωστε, τα κεφάλαια θα πηγαίνουν έτσι ή αλλιώς στην εξυγίανση των τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους μετόχους και κυρίως τους ιδιώτες, η χρηματιστηριακή αγορά έχει έναν άγραφο πλην σοφό κανόνα. Η τιμή της μετοχής στο ταμπλό, τείνει να προσεγγίζει πάντα την τιμή της ΑΜΚ. Υπολογίζοντας την τιμή με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων 50 ημερών, οι τιμές όλων των μετοχών είναι σήμερα υψηλότερες από την τιμή της ΑΜΚ και γι’ αυτό το λόγο υπήρξε τόσο σημαντική πτώση. Προκειμένου να πετύχει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ανακεφαλαιοποίηση, θα έπρεπε οι τιμές των μετοχών να αυξάνονται διαρκώς ώστε να υπάρχει κέρδος για τους μετόχους που θα αγόραζαν καινούρια κομμάτια στο 50% της τρέχουσας αξίας της κάθε μετοχής. Κάτι τέτοιο όμως -λόγω του προηγούμενου κανόνα- δεν μπορεί να συμβαίνει διότι οι τιμές πάντα θα έχουν την τάση να προσεγγίζουν την χαμηλότερη τιμή της ΑΜΚ.

capital.gr