Αναπόγραφοι παραμένουν, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), 12.788, δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων, οι οποίοι δεν προσήλθαν για να απογραφούν έως τη λήξη της φυσικής απογραφής, στις 5 Νοεμβρίου.

Χωρίς φυσική απογραφή παραμένουν 8.389 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, 6.852 περιπτώσεις επικουρικών, εκ των οποίων 3.300 περιπτώσεις λαμβάνουν και κύρια σύνταξη του ΙΚΑ, 59 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, (ΤΑΠΙΛΤ) και 788 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του Τομέα Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν απογραφεί μπορούν να το κάνουν με δυνατότητα απόδοσης της σύνταξης, την ίδια ή την επόμενη ημέρα, από το υποκατάστημα του ΙΚΑ έως τις 26 Νοεμβρίου.

Από τις 27 Νοεμβρίου και μετά η απογραφή θα διενεργείται στο υποκατάστημα, αλλά η σύνταξη θα καταβάλλεται μόνο μέσω της τράπεζας, η οποία θα ενημερώνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, από την 1η Ιανουαρίου 2013 το ΙΚΑ θα ξεκινήσει τη διερεύνηση των αναπόγραφων συντάξεων «μία προς μία», διοικητικά ακόμη και δικαστικά.

Κατά την προηγούμενη απογραφή συνταξιούχων του ΙΚΑ, το 2011, δεν προσήλθαν για να απογραφούν 3.542 δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του ΙΚΑ.

Οι έλεγχοι του Ιδρύματος απέδειξαν ότι από τις συντάξεις αυτές, 2.819 συντάξεις καταβάλλονταν σε θανόντες.

Από την αναστολή αυτών των συντάξεων το ΙΚΑ εξοικονομεί μηνιαίως περί τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ, παράλληλα, ξεκίνησε η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, η καταγεγραμμένη ζημιά του Ιδρύματος από την καταβολή συντάξεων σε θανόντες, ανήλθε σε 9.075.929 ευρώ.

Τα 2.790.308 ευρώ επιστράφηκαν στο ΙΚΑ, είτε μέσω γραμματίων είσπραξης είτε μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις καταλογίστηκε στους συνδικαιούχους και κληρονόμους το ποσό των 4.058.751 ευρώ.

Ειδικότερα, σε 163 περιπτώσεις συνταξιούχων ασκήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 229 συντάξεις ΙΚΑ και Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), και το διεκδικούμενο ποσό για αυτές ανέρχεται σε 4.628.415 ευρώ.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις διακοπής σύνταξης αναπόγραφων συνταξιούχων, σε 99 συντάξεις τα τέκνα ενηλικιώθηκαν και επήλθε μηνιαία εξοικονόμηση 25.767 ευρώ.

Σε 502 συντάξεις αναπόγραφων η σύνταξη αναπηρίας έληξε (μηνιαία εξοικονόμηση 173.565 ευρώ) και σε 347 συντάξεις η σύνταξη έληξε με άλλη αιτία (μηνιαία εξοικονόμηση 57.672 ευρώ).

Τέλος, επαναχορηγήθηκαν 4.162 συντάξεις ΙΚΑ και ΕΤΕΑ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω μη απογραφής των δικαιούχων τους, καθώς οι δικαιούχοι παρουσιάστηκαν μετά το τέλος της απογραφής στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αφού ακόμα παρουσιάζονται συνταξιούχοι προς απογραφή.

 

in.gr