Χανιά

 

Ημερίδα για την ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού τομέα

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ/ΤΔΚ ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων"