Ρέθυμνο

 

Διαγωνισμός ποίησης για τα 150 χρόνια της θυσίας στο Αρκάδι

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν τα ποιήματά τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο [email protected]