Χανιά

 

Το Ειρηνοδικείο Βάμου δικαιώνει οφειλέτη

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε  οφειλέτης, με ένα  { 1} δάνειο σε 1 τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ