Χανιά

 

Γρήγορο Internet στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ολοκληρώθηκε το Έργο Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο Καντάνου - Σελίνου και ήδη 39 απομακρυσμένοι οικισμοί του Δήμου πορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο γρήγορο Internet με συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps.