Αγροτικά

 

Παράταση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έως 30/7

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, έως τις 30 Ιουνίου 2017, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 31/03/2017.