Αγροτικά

 

Μόνο σε ασφαλιστικά ενήμερους αγρότες οι προκαταβολές αποζημιώσεων

Πρόθεση του ΕΛΓΑ είναι να δοθούν προκαταβολές αποζημιώσεων υπό τις προϋποθέσεις ότι θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι οι δικαιούχοι και θα έχει ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών.