Χανιά

 

Κοινωνικό παντοπωλείο:“Ταξίδεψαν” τα κουτιά για την ενίσχυση των φοιτητών

Στόχος της δράσης, που θα συνεχιστεί από τον Σεπτέμβριο είναι η ενίσχυση φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που σπουδάζουν εκτός Χανίων και οι οικογένειες τους ωφελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.