Χανιά

 

Συνάντηση για τις καστανιές την Πέμπτη στο ΜΑΙΧ

«Διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού καστανιάς του Ν. Χανίων μέσω της προστασίας γενοτύπων των εντοπίων ποικιλιών και της ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας του κάστανου. Πιλοτική εφαρμογή».