Ηράκλειο

 

Ευρωπαϊκή Συνάντηση για τη Μείωση του Κινδύνου από Καταστροφές

H 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων από τις Καταστροφές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 13-14/10/2016 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης.