Χανιά

 

Σύσκεψη για ζητήματα του Ενετικού Λιμένα & της Παλιάς Πόλης των Χανίων

Σημειώνεται ότι κύριο αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα του λιμένα για το καλοκαίρι έως ότου εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του κράτους η μελέτη