Ελλάδα

 

Απέρριψε το ΣτΕ το αίτημα για αναστολή των πλειστηριασμών

Το αίτημα είχε υποβληθεί από συμβολαιογράφο του Λαυρίου η οποία έθετε θέματα νομιμότητας για την απόφαση των συμβολαιογράφων οι οποίοι σε γενική συνέλευση αποφάσισαν να λήξουν την αποχή τους και να συνεχίσουν να διενεργούν πλειστηριασμούς.