Ηράκλειο

 

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο Πολιτικής Προστασίας

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου

Ηράκλειο

 

Σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών”

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό για Android με χρήση της Java. Επίσης, σε όσους θέλουν να εξοικιωθούν με τα νεα εργαλεία ανάπτυξης και τις σύγχρονες τεχνικές.

Ηράκλειο

 

Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Επιχειρήσεων Εστίασης»

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν μέθοδοι ανάπτυξης πωλήσεων και  βελτίωσης ανταγωνιστικότητας,  πρακτικά θέματα, όπως χρηματοδότηση, οργάνωση καταστήματος, εξυπηρέτηση πελατών, τιμολόγηση, διαχείριση εφοδιασμού κλπ.

Ηράκλειο

 

Σεμινάριο για την εκμάθηση λειτουργίας ERP

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα  «Τι είναι, πως λειτουργεί και πως επιλέγεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ERP (Enterprise Resource Planning)».

Ηράκλειο

 

Σεμινάριο τουρκικής γλώσσας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Τη δυνατότητα απόκτησης βασικών γνώσεων καθημερινής επικοινωνίας και συναλλαγών στα Τουρκικά προσφέρει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το οποίο διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Γνωριμία με την Τουρκική Γλώσσα».