Χανιά

 

Φέρνοντας τις γειτονιές κοντά: Η Τέχνη στη Γειτονιά, Τέχνη της Γειτνίασης

Πρόκειται για δύο μεμονωμένα φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στην Παραλία Βλητέ και την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στο Πάρκο των Παχιανών (Κυκλοφοριακής Αγωγής).