Κρήτη

 

Τελική Διαβούλευση του Πολιτιστικού – Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη

Ολοκληρώνεται την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017 η Διαβούλευση του Α’ Κύκλου (Τουρισμός Υπαίθρου) του Πολιτιστικού – Τουριστικού Τομέα της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κρήτης

Κρήτη

 

Σε συνεργασία Περιφέρεια - Φορείς για την τουριστική ανάπτυξη

Στο στρατηγικό σχέδιο  ανάπτυξης αλλά και στην συνεργασία-κοινές δράσεις Περιφέρειας με όλους τους τοπικούς φορείς στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την διασύνδεση του με τον πρωτογενή τομέα